Till startsidan

Royal processen

MøreRoyal® tillverkas genom ett impregneringsförfarande i två steg, den s.k. Royal-processen.

Uppfinnaren till Royal-processen var den kände svenske träskyddsforskaren Bror Häger (1908-2001) som var verksam på området sedan 1930-talet.  Arbetet med Royal-processen startade i början av 1960-talet med ASSI som drivande företag och den första anläggningen öppnades i Laxå 1969.  Under 70-talet levererades ca 80.000m3 på den svenska marknaden till användningsområden som; ytterpanel, fönster, staket och balkonger.

Steg 1.
Virket (fur) tryckimpregneras på traditionellt sätt där impregneringsmedlet trycks ända in till kärnan och skyddar mot röta, svamp och insektsskador.

Steg 2.
Därefter fylls tryckcylindern under vakuum med 80 grader varm olja. Vakuumet sänker kokpunkten för vattnet till 60 grader vilket gör att vattnet i trävirket som tillfördes under steg1 kokas ut ur virket.
Vattenångan leds ut ur tryckcylindern och kondenseras till vatten i en lagertank för att återanvändas.  Kokprocessen fortsätter tills virket har en fuktkvot under 18% och är byggtort.  Samtidig fixeras impregneringssalterna som tryckts in i virket under steg1.

När virket är byggtorrt pumpas oljan från tryckcylindern till en lagertank. Kvar i cylindern finns trävirke med ytan täckt av ett oljeskikt. Normalt lufttryck kopplas till cylindern.  Oljan som ligger på ytan sugs in i träets ytstruktur och förseglar träytan.  Oljan tränger in 1-3mm och i ändytorna ända ner till 15-20mm.

Slutresultatet är en starkt vattenavvisande träyta med reducerad risk för svällning och sprickbildning.  Eftersom oljan kan tillsättas färgpigment får man också en färdig färgsatt produkt, byggtorr och klar för montage.

Ockra RY-20
Röd RR-20
Brun RB-10
Utan Pigment RO-0

© 2008 MøreTre