Till startsidan

Parkmiljö

Pharmacia Brunna - StockholmKäppala Skola - Lidingö

MøreRoyal® har följande produktfördelar jämfört med ytbehandlad gran eller traditionellt tryckimpregnerat furu.

Oljebehandlingen

 • Ger byggtorrt virke efter impregneringen i kl.AB.
 • Förseglar träprofilens alla sidor och reducerar risken för fuktupptagning.
 • Reducerar risken för rörelser i träet och sprickbildning till ett minimum.
 • Ger ett dimensionsstabilt virke.
 • Förhindrar urlakning av impregneringssaltet till omliggande miljö.

Färgpigment

 • Kokas in i virket tillsammans med oljan och ger ett bättre fäste jämfört med påstruket färgsystem.
 • Skyddar träytan mot UV-strålning och sönderfall.
 • Utsätter behovet för underhåll eftersom pigmentet fäster djupt i träytan jämfört med traditionell ytbehandling.

Ekonomi

 • Låg investeringskostnad initialt jämfört med gran eller tryckimpregnerat fur som ytbehandlas 2 gånger på byggplats.
 • Produktionstiden förkortas eftersom bygget är klart när sista spiken är islagen.
 • Underhållbehovet och kostnader reduceras jämfört med traditionell ytbehandling.

© 2008 MøreTre